logo HEROSI

Polityka Prywatności i Plików Cookies

Serwisu Fundacji Herosi

Definicje

 1. Administrator – Fundacja Herosi z siedzibą w Warszawie (00-382) przy ul. Solec 81 B lok. A-51...
 2. Cookies – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na urządzeniu Użytkownika...
 3. Serwis – strona internetowa znajdująca się pod następującym adresem: http://herosi.eu/
 4. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
 5. Usługi – usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest:
  • dostarczanie informacji Użytkownikowi o działaniach Fundacji
  • uzyskanie pomocy przez Użytkownika w ramach programów i projektów Fundacji.
 6. Rządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych...

1. Polityka w zakresie przetwarzania danych osobowych

Fundacja Herosi dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z naszego wsparcia...

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Herosi. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości...
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usługi.
 3. Dane osobowe zbieramy poprzez formularze, zapis do newslettera, wpłaty, dołączenie do Klubu...
 4. Dane osobowe zbieramy również na podstawie danych z przelewów bankowych oraz danych z Min. Finansów...
 5. Dane podane w formularzach dostępnych w Serwisie są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza:
  • Formularz kontaktowy
   • Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu obsługi wysłanego przez Ciebie zapytania oraz udzielenia na nie należytej odpowiedzi.
   • Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane tak długo jak utrzymujemy wspólny kontakt w celu związanym z udzieleniem odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.
   • Kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu.
   • Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak jest to konieczne jeśli chcesz się z nami skontaktować.
   • Podstawą prawną przetwarzanych danych jest niezbędność wykonania umowy o świadczenie Usługi zgodnie z Polityką prywatności (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

2. Formularz wolontariatu

 • Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji dokonanego zgłoszenia a także zawarcia i wykonania porozumienia o współpracę wolontariacką.
 • Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w każdej chwili wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych opartej na takiej zgodzie przed jej wycofaniem.
 • Kategorie danych osobowych, które będziemy przetwarzać to imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak jest to konieczne jeśli chcesz zostać naszym wolontariuszem.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub niezbędność zawarcia i wykonania porozumienia o współpracę wolontariacką (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu cofnięcia przez Ciebie chęci bycia naszym wolontariuszem (Twojej zgody) lub jeśli w ciągu 12 miesięcy od Twojego pierwszego zgłoszenia nie zareagujesz na nasze próby kontaktu z Tobą.
  1. Twoje dane osobowe nie są przekazywane do Państw trzecich ani nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  2. Twoje Dane osobowe mogą być przekazane przez Fundację takim kategoriom odbiorców jak podmioty świadczące usługi prawne, informatyczne, księgowe czy pocztowe na rzecz Fundacji.
  3. Twoje dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane, a następnie zostają usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
  4. Masz prawo dostępu do danych (udzielimy Ci dalszych informacji na temat wykorzystania Twoich danych osobowych), prawo do sprostowania (poprawienia wszelkich nieprawidłowości w posiadanych przez nas danych osobowych), prawo do usunięcia (w celu usunięcia danych, do przetwarzania których nie mamy już właściwych podstaw prawnych), prawo do ograniczenia przetwarzania (pod kilkoma warunkami), prawo do sprzeciwu (wobec jakiegokolwiek przetwarzania); prawo do wycofania zgody (jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o zgodę) oraz prawo do przenoszenia danych (dostarczenie kopii danych osobowych, które nam przekazałeś), a ponadto istnieje również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.
  5. W celu realizacji swoich praw skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na następujący adres e-mail: fundacja@herosi.eu.
  6. Aby odpowiednio chronić Twoje dane, w ramach Fundacji stosujemy polityki i standardy wewnętrzne. W szczególności, a także zgodnie z przepisami prawa, stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne (polityki i procedury, środki bezpieczeństwa IT itp.), aby zagwarantować poufność i integralność Twoich danych osobowych, a także sposobu ich przetwarzania. Ponadto osoby dopuszczone przez Fundację do przetwarzania danych osobowych podlegają zobowiązaniom dotyczącym poufności i nie mogą niezgodnie z prawem ani niepotrzebnie ujawniać przetwarzanych danych osobowych.

3. Polityka cookies

 1. Rodzaje Cookies
  • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu;
  • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne stron zewnętrznych;
  • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.
 2. Bezpieczeństwo
  • Cookies wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
  • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookies.
 3. Cele do których wykorzystywane są pliki Cookies
  • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie Usługi w ramach Serwisu.
  • Marketing i reklama – Administrator oraz serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.
  • Dane statystyczne – Administrator oraz serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 4. Serwisy zewnętrzne
 5. Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika:

  • Google Analytics
  • Google Ads
  • Facebook
  • YouTube
 6. Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i serwisy zewnętrzne
 7. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcji wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

  Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z Usług Serwisu, na przykład poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcji przeglądarki internetowej.

 8. Wymagania Serwisu
  • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
  • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.

4. Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki bez konieczności informowania o tym Użytkowników.
 3. Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności i Plików Cookies zawsze będą publikowane na tej stronie i wchodzą w życie w dniu publikacji tej Polityki.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz przerwy w dostępności Serwisu.
 5. Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z Serwisu.
 6. W razie wątpliwości lub pytań odnośnie Polityki Prywatności i Plików Cookies Serwisu Fundacji Herosi, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem w sposób wskazany powyżej.

Skrócona klauzula informacyjna do zamieszczenia pod formularzem kontaktowym

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Fundacja Herosi z siedzibą w Warszawie (00-382), przy ul. Solec 81 B lok. A-51. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne jeśli chcesz się z nami skontaktować.